Poruchy paměti a zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovny v České republice zatím bohužel problematice poruch paměti nevěnují takovou pozornost jako např. cukrovce nebo onkologickým onemocněním. I přesto se ale pomalu objevují první vlaštovky. Na následujících řádcích jsem pro vás připravila přehled příspěvků, které v tomto směru můžete čerpat.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

Příspěvek až do výše max. 500 Kč na vyšetření paměti (https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/prevence-civilizacnich-onemocneni/)

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Přispívá až 500 Kč na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností pro trénink paměti pojištěncům nad 65 let. Pomůcky jsou uvedeny na webu http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/.

Podrobnosti zde: https://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

ČPZP poskytuje pojištěncům od 60 let příspěvek ve výši 300 Kč na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí. Jedná se o cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA.

Podrobnosti zde: https://cpzp.cz/programy/index.php?zeny