Při Alzheimerově nemoci

Vám nebo Vašemu blízkému bylo diagnostikováno onemocnění, které s sebou nese poruchy paměti (např. mírná kognitivní porucha či Alzheimerova nemoc)?

Můžeme dlouhodobě pracovat na zpomalení rozvoje nemoci a nastavení podmínek v denním životě tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost. Samozřejmou součástí této služby je také podpora pečující rodiny.

Kde se budeme potkávat?

V domácím prostředí klienta - pro klienty s Alzheimerovou nemocí nebo jiným podobným onemocněním mozku bývá nejvhodnější variantou právě práce v jim dobře známém prostředí, kde se cítí bezpečně a jsou pak také otevřenější cvičení paměti

V Dobřichovickém domku (5. května 12, Dobřichovice) – působím zde v termínech dle domluvy s klienty v příjemné konzultovně v přízemí. Toto místo je vhodnější pro klienty s mírnou kognitivní poruchou.

Jaká je cena?

1 setkání v délce 60 min. …………700 Kč

Náplň jednotlivých setkání se bude v průběhu času měnit. Při vedení lekce vždy stavím na tom, co klientovi jde a v čem je dobrý a na základě těchto schopností stavím cvičení, kterými posílíme i slabší stránky. Základním cílem všech setkání je ale zachování toho, co slouží a podpora sebevědomí a psychické pohody klienta. Můžete tedy očekávat, že budeme dělat cvičení na pracovních listech, s různými pomůckami, hrát různé stolní hry, pracovat se vzpomínkami (v tom nám velmi pomohou rodinná alba a fotografie), ale také budeme třeba trénovat praktické činnosti např. v kuchyni, na zahradě či jiném vhodném prostředí.

Pokud se budeme potkávat v domácím prostředí klienta v Dobřichovicích, Letech a Všenorech, cena zahrnuje i cestovné. V ostatních obcích se na ceně cestovného domluvíme individuálně.

Pokud potřebujete setkání zrušit, prosím učiňte tak v předstihu, nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. Vzhledem k rezervaci konzultační místnosti i mého času Vám bude při neomluvení nebo pozdní omluvě účtováno 50 % ceny setkání. Výjimkou jsou náhlá onemocnění.

Příběh z praxe

Rodina pana Otakara (83 let) se na mě obrátila s tím, že dědeček se léčí s Alzheimerovou nemocí a rádi by léčbu podpořili ještě trénováním paměti. Řeč s ním je doma těžká, nic moc nechce dělat, že by si něco nepamatoval, nechce přiznat a je i možné, že nebude chtít spolupracovat. Přesto by to rádi vyzkoušeli.
Když jsme se s panem Otakarem poprvé setkali, opravdu moc spolupracovat nechtěl. Nějaká paměťová cvičení přece nepotřebuje a nebude dělat úkoly jako pro malé děti. A tak jsme si jen tak povídali o tom, co v životě dělal a kde vyrůstal. Každý z nás si za svůj život vytvoří zajímavý příběh a já tyto příběhy ráda poznávám. Často se totiž ukáže, že ten, kdo se na první pohled může zdát jako bručoun, je vlastně člověk s velkou zkušeností, moudrostí a smyslem pro humor. Stejně jako pan Otakar. Dnes se na naše setkání těšíme oba, řešíme (a nutno říci, že velmi seriózně) třeba to, jak se proměnilo školství od doby mládí pana Otakara po dnešek nebo co dobrého či horšího s sebou přináší stáří. A pokaždé zvládneme i cvičení, která na našich prvních setkáních tak kategoricky odmítal.
I s rodinou pana Otakara je spolupráce velmi úzká a bez toho by byly přínosy jistě mnohem menší. Řešíme různé situace, které přináší všední dny i větší nárazové výzvy, souvislosti veselejší i náročnější.

Chcete si domluvit 1. setkání?

Pak mi prosím zavolejte na tel. č. 603 383 523 a najdeme vhodné datum i čas.