Rehabilitace po poškození mozku

Vy nebo Váš blízký jste prodělali cévní mozkovou příhodu nebo poranění mozku?

Následkem je porucha paměti, která s sebou nese komplikace v běžném denním životě. Nejprve se podíváme na jednotlivé situace podrobněji a najdeme opatření, která je pomohou zvládat bez zbytečného stresu, a následně budeme společně posilovat ty složky paměti, které byly poškozeny. Samozřejmou součástí této služby je také úzká spolupráce s pečující rodinou a její podpora.

Kde se budeme potkávat?

V Dobřichovickém domku (5. května 12, Dobřichovice) – působím zde v termínech dle domluvy s klienty v příjemné konzultovně v přízemí

Na jiném místě, dle domluvy – některým z mých klientů zdravotní stav neumožňuje dojít nebo dojet za mnou a v takových situacích se naše lekce konají v domácím prostředí

Příběh z praxe

Pan Ivan (74 let) utrpěl v červenci poranění mozku, při kterém došlo zejména k poškození paměti (dlouhodobé i krátkodobé) a pozornosti. Spolupracovat jsme začali v srpnu, nejprve dvakrát týdně, posléze jednou. Rodina pana Ivana byla velmi aktivní a i v čase mezi našimi setkáními procvičovali paměť s pomocí různých pomůcek, ale zejména jeho důsledným zapojením do všech domácích činností. Naším společným cílem bylo zlepšit zejména krátkodobou paměť natolik, aby mohl být pan Ivan např. pár hodin sám doma a bylo to pro všechny bezpečné a bez stresu.

Po deseti měsících spolupráce absolvoval pan Ivan opět testy kognitivních funkcí u psychologa a výsledky prokázaly jasné zlepšení. Život ale není jen o paměti, ale také o lidech kolem nás. Proto jsme se s panem Ivanem i rodinou domluvili, že pro další zlepšení bude užitečnější navštěvovat skupinové lekce trénování paměti, které podpoří sebevědomí zpětnou vazbou od širšího spektra lidí.

Z pohledu rodiny

K Ing. Haně Habartové byl můj manžel doporučen k trénování paměti známým lékařem – doktorem Honzákem. Cením si, že Hanka hned od začátku byla neformální, usměvavá a to bylo příslibem, že se situace po poranění mozku zvládne. Hanka využívala k trénování celou škálu dovednosti a bylo nám s ní dobře. Nechyběl humor, motivace, ale i důslednost naplňování hlavního cíle tréninku. Po 10 měsících se znovu provedl test v psychologické ambulanci a prokázal skokové zlepšení, na kterém měla lví podíl Hanka. Děkujeme.

Chcete si domluvit 1. setkání?

Pak mi prosím zavolejte na tel. č. 603 383 523 a najdeme vhodné datum i čas.