FAST, aneb když jde o čas a o mozek

Druhá nejčastější příčina úmrtí v České republice – cévní mozková příhoda neboli mrtvice. Zdravotní ohrožení, o kterém každý z nás slyšel, možná se s ním setkal i ve svém okolí. I přesto statistiky ukazují, že více než 70 % Čechů jeho příznaky nepozná. Zůstaneme-li u této číselné vědy, o níž se zpívá ve známé písničce, že „statistika nuda je, má však cenné údaje“, dozvíme se například to, že každý rok postihne mrtvice v ČR přes 50 tisíc lidí, že trvá pouhých 5 minut, než začnou odumírat mozkové buňky a že 70 % pacientů, kteří se začnou léčit do 1 hodiny po ohlášení příznaků, se zcela vyléčí. Jak je patrné, jde jednoznačně o čas, každá minuta je drahá.

Pokud jste se pozastavili nad slůvkem FAST v nadpisu tohoto článku, vězte, že jde o anglické akronymum (FAST neboli RYCHLE), které má pomoci vzpomenout si ve vyhrocené situaci, které příznaky svědčí právě pro mozkovou mrtvici. Pokud je prověříte, uděláte jednoduchý test, a kterákoliv položka nebude v pořádku, volejte ihned 155.

F jako Face – tvář

Jedním ze tří základních příznaků je pokles koutku úst, který si ale pacient nemusí vůbec uvědomit. Požádejte ho proto, aby se usmál nebo vycenil zuby. Pokud se tvář nehýbe nebo se objeví asymetrie, volejte.

A jako Arm – ruka

Nedokrvení mozku velmi často postihuje hybnost jedné strany těla (podle toho, která hemisféra je postižena). Požádejte tedy nemocného, aby předpažil a držel ruce na stejné úrovni zhruba 10 vteřin. Postižená ruka začne klesat.

S jako Speech – řeč

Postižena bývají i řečová centra, proto sledujte, zda je řeč plynulá, zřetelná a srozumitelná, zda vám daná osoba rozumí a používá správná slova. Nechte ji pojmenovat předměty v místnosti a pokládejte jí otázky.

T jako Time – čas

Nečekejte na nic, ani pokud se stav postiženého začne zlepšovat. Mrtvice může přijít později v další a možná i silnější vlně.

Uvedené příznaky patří k nejčastějším, ale podle místa v mozku, které je postiženo, se toto onemocnění může projevit také náhlou slabostí či ztrátou vědomí, poruchou citlivosti v jedné části těla, závratěmi, problémy se zrakem nebo jinými smysly.

Mějme proto na paměti krátké slůvko o čtyřech písmenech, díky kterému můžeme někomu zachránit život…

Mnoho dalších užitečných informací k tématu najdete na webových stránkách www.casjemozek.cz. Při rehabilitaci pomůže logoped, fyzioterapeut nebo trenér paměti.